Do budujących na warszawskim Skaryszewie

Na planie Macieja Deutscha z 1765 r. widać, że tylko Skaryszew ma strukturę miejską. Dorysowano tam też w 1770 r. okopy Lubomirskiego, które na kilkadziesiąt lat wyznaczyły granicę prawobrzeża, jeszcze wtedy nie należącego do Warszawy. M. in. śladem po ich przebiegu jest ukośna ul. Sprzeczna oraz Brzeska.

Co by było gdyby nazewnictwo prawobrzeżne rozwijało się prawidłowo?

Przy powiększaniu Warszawy pod okupacją niemiecką, w 1916 r. dokonano przemianowania cyrkułów na okręgi (nazwa występowała wcześniej, bo przecież ciculus to okrągły, obok rosyjskiego uczastok goroda, czyli część miasta): 14. Praga Pn. I odmiana (powinno być Praga) i 15. Praga Pd. I odmiana (powinno być Skaryszew ). Utworzono okręgi nowe, na terenach przyłączanych – m. in. 17. Grochów, największy w Warszawie, bliski powierzchniowo obecnej Pradze Pd. (czwarta odmiana).