Jakość pracy twórców planów i je zatwierdzających (I)

Bliżej więc opisać trzeba plan ówczesnej dzielnicy Praga Pd. (kolejne wcielenie) Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego z 1988 r. Cieszę się, że go zdobyłem, bo jest tam sporo ważnych szczegółów. Widać jak fatalna była redakcja na podstawie wiadomości nie wiadomo skąd. Bez ładu i składu.

Zamykają zamknięty przejazd przez stację techniczną Grochów.

Nigdy się nie pisze o tym, że grochowska bariera kolejowa ma ponad 6 kilometrów i że to skandal, że ona istnieje. Jest ona owocem m. in. braku obwodnicy śródmiejskiej i kilku przejazdów mniejszych, w tym – trasu Olszynki Grochowskiej, która ma przebiegać po śladzie obecnego nielegalnego przejazdu. Ludziom wmawia się, że nie ma pieniędzy, że się nie da, albo, że to niepotrzebne.