Nieprawdy o naszej dzielnicy na rocznicowej wystawie pod ratuszem

Przyłączenie Kamionka (starego miasteczka?) oraz wschodniej części miasteczka Skaryszew wraz z Łąkami Skaryszewskimi i nowo założonym Parkiem Skaryszewskim (im. Paderewskiego dziś, a czemu nie ma o tym, że na dziesięciolecie niepodległości nadano mu nazwę Park Paderewskiego)? Ależ ani Łąki, ani Park nie były Skaryszewem.

Uroczysta sesja Rady z okazji stulecia niepodległości

Z przerażeniem wysłuchałem niereformowalnego burmistrza Kucharskiego, który dalej nawijał o stuleciu przyłączenia Pragi Pd. Do Warszawy, prażanach jakichś i trzeciej linii metra, gdzieś mając moje naukowe ustalenia. Zachęcał też do jakichś inicjatyw, lekceważąc co napisałem i zrobiłem.

Dzięki burmistrzowi Kucharskiemu co lekceważy

Pomijanie tego milczeniem uważam za krok nieprzyjazny i podtrzymujący bałagan nazewniczy wynikający z czasów komuny i niechlujstwa bieżącego. Teren dzielnic w większości należał przed wojną do okręgu Grochów - największego w Warszawie. Nie ma żadnego powodu, żeby to pomijać, pogłębiać bałagan i ośmieszać waszą firmę. Słowo Praga nie jest jedyną nazwą na prawym brzegu i naprawdę nic nie ma wspólnego z przystankiem Alaska.”