Granica między Kamionkiem i Grochowem Wielkim a PZInż znów

Pomnik rosyjskich lojalistów na placyku w linii ul. Terespolskiej (Pomnikowej) był opisany na planie niemieckim znanej firmy Pharus z 1916 r. - jako pomnik w Grochowie. Instytut Weterynarii, którego teren ciągnie się wzdłuż Terespolskiej - był opisany na pocztówce jako Grochów

Skaryszew a nawet Zkaryszew

Przy okazji tego tekstu próbowałem uzupełnić wiedzę o Skaryszewie w Wikipedii, gdzie brak połowy i są pewne błędy. Niestety „po automatycznym przejrzeniu” zostało odrzucone, bo nie ma przypisów. Po co? Linki już nie wystarczą. Każą czytać jakieś regulaminy. W ten sposób Wikipedia zabezpiecza się przed autentyczną wiedzą naukową, a nawet tym co widać.