Most Średnicowy

Jak jednak widać, na jednym z planów redaktor podpisał most Średnicowy, co jest informacją o tyle ważną, że ruch kolejowy już ma znaczenie miejskie. Jeżdżą tamtędy pociągi aglomeracyjne - współpracujące z metrem.

Tunelownica czyli TBM

Chciałbym już nie słyszeć o tarczy, czy maszynie TBM. Zachęcam do używania słowa TUNELOWNICA, analogicznego do wiertnica. Tarcza drążąca to jej narzędzie, które rozdrabnia grunt, aby mógł on być usunięty, jak opisałem...

Skaryszew w Warszawikii „poprawiony” przez „encyklopedystów” (II)

W okresie od 1835 do 1852 roku zlikwidowana została twierdza Praga, a teren dawnego Skaryszewa pozostał, do czasów nowej urbanizacji, ugorem. Ponadto, teren ten był narażony– do czasu gdy zaczęto umacniać brzegi - na podmywanie przez Wisłę, co znacznie zmniejszyło jego teren. Wówczas, m. in. teren dawnego rynku znalazł się na terenie obecnego Portu Praskiego.

Współmierność części Warszawy a sąd okręgowy na Gocławiu.

Jak widać kontynuowano tu nazywanie Warszawy zachodniej – Warszawą, a wschodniej – Warszawą-Pragą, co od razu pokazało, że tradycja niewspółmierności ciągle żyje. Ciekawy jest ten wtręt, że oba sądy są w Warszawie! Co to znaczy? Czy w Warszawie w sensie sądu dla Warszawy, czy też w Warszawie w sensie umiejscowienia w budynku lewobrzeżnym, ciągle tym samym?