Kolejny kamień pamiątkowy: Aleksander Walewski s. Napoleona

Młody Walewski brał udział w bitwach pod Wawrem i Grochowem. Potem musiał uciekać do Francji, gdzie w końcu zajmował ważne stanowiska. Warto o tym poczytać.

Cyrkuł staropraski to opozycja do nowopraskiego

W czasach napoleońskich zbudowano twierdzę Praga, wokół której kazano wyburzyć wszystko w promieniu 850 m, aby zapewnić pole ostrzału. Twierdza była na linii podziału Pragi i Skaryszewa. O ile Pragę wyburzenia zdemolowały częściowo, o tyle Skaryszew pierwotny był de facto unicestwiony, że względu na swój trójkątny kształt i podmywanie przez wody Wisły (łachy)