Bajzel nazewniczy na Trasie Armii Krajowej

Istotnie, nazwa, pochodząca zawsze od nazwy ulicy składowej wprowadza zamęt. Początkowo to była trasa mostu Toruńskiego, którego nazwa pochodziła (na odwal się) od sąsiedniej ulicy Toruńskiej. Weszła ona w skład Trasy, która stała się Toruńską.