O nazywaniu obszarów na przykładzie obwodów statystycznych

Największy kłopot był z nazwą Skaryszew. Zniszczenie napoleońskie i późniejszy długotrwały stan ugoru oraz pozostałe nazwy pochodne doprowadziły do utraty świadomości gdzie ten Skaryszew jest. Reurbanizacja dokonała się jako części cyrkułu Praga i to był początek agresji tej nazwy.

Reurbanizacja Skaryszewa w XIX w. a Praga i kolej

Na planie widać pierwotny projekt kolei petersburskiej (miała dochodzić w rejon rogatek petersburskich!) wskazany zieloną strzałką, którą ktoś dorysował. Czerwona linia – wskazana filetową strzałką - pokazuje jednak przebieg później realizowany. Widać chęć wprowadzenia jej na most (Kierbedzia był budowany jako kolejowy!) i do miasta – do styku z koleją Wiedeńską.

Pomnik braterstwa broni zlikwidować?

Pomnik, owszem, miał być znakiem przejęcia terytorium polskiego przez stalinowski ZSRR (na pewno nie był pierwszą potrzebą zburzonego miasta!!!), natomiast nie można go tak traktować dzisiaj, gdy mamy możliwość wolnej oceny tego co się wtedy stało. Wiemy też, że żołnierze radzieccy rzeczywiście ginęli za coś, co im przedstawiano jako wolność i niepodległość Polski.