Granica między Kamionkiem i Grochowem Wielkim a PZInż znów

Pomnik rosyjskich lojalistów na placyku w linii ul. Terespolskiej (Pomnikowej) był opisany na planie niemieckim znanej firmy Pharus z 1916 r. - jako pomnik w Grochowie. Instytut Weterynarii, którego teren ciągnie się wzdłuż Terespolskiej - był opisany na pocztówce jako Grochów

Motoryzacja zakwitła na Grochowie czy Kamionku?

Nie było wtedy wyraźnej granicy Grochowa, bo już następowała urbanizacja terenu. Wał na granicy dóbr Grochów, który był jeszcze zaznaczony w końcu XIX w. zanikł. Przebiegał on mniej więcej wzdłuż początkowego odcinka ul, Terespolskiej (obecnej) ukośnie w kierunku drogi fortecznej (Podskarbińskiej).

Metro na Gocław: nie!

Tak więc bardzo się cieszę, że dotarło to, że wąs gocławski metra to projekt absurdalny, ale też chciałbym, żeby po rezygnacji z niego był zaprojektowany porządny system komunikacyjny obejmujący wszystkie rodzaje transportu, w tym uliczny. Nie wiem dlaczego urbanista tego nie widzi, skoro ja mam wielką część wiedzy eksploatacyjnej właśnie z urbanistyki, którą zawsze się zajmowałem.

Syrenka Praska na nie-Pradze

Opowieści o „skomplikowanej historii naszego miasta” i dalsze zaprażanie „związaniem dzieła z Pragą” świadczy o chęci rozmydlenia problemu. Przywołuje się tu książkę powstałą przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. oddział Grochów, między wierszami widać próbując pokazać, że także oni zaprażają w prestiżowej publikacji.