Nieprawdy o naszej dzielnicy na rocznicowej wystawie pod ratuszem

Przyłączenie Kamionka (starego miasteczka?) oraz wschodniej części miasteczka Skaryszew wraz z Łąkami Skaryszewskimi i nowo założonym Parkiem Skaryszewskim (im. Paderewskiego dziś, a czemu nie ma o tym, że na dziesięciolecie niepodległości nadano mu nazwę Park Paderewskiego)? Ależ ani Łąki, ani Park nie były Skaryszewem.