Nieprawdy o naszej dzielnicy na rocznicowej wystawie pod ratuszem

Przyłączenie Kamionka (starego miasteczka?) oraz wschodniej części miasteczka Skaryszew wraz z Łąkami Skaryszewskimi i nowo założonym Parkiem Skaryszewskim (im. Paderewskiego dziś, a czemu nie ma o tym, że na dziesięciolecie niepodległości nadano mu nazwę Park Paderewskiego)? Ależ ani Łąki, ani Park nie były Skaryszewem.

Wystawa o KL Warschau w kościele na Grochowie Wielkim

Ostatnio Zygmunt Walkowski dotarł do bardzo dobrych zdjęć lotniczych z różnych okresów, które bardzo dosadnie przeczą obsesjom Trzcińskiej. W waszyngtońskim archiwum znalazł on 7 ton nowego materiału, który potwierdza m. in. moje ustalenia.