„Francuzi, Polacy,Germanie – zawrzyjcie święte przymierze”, czyli konstytucja Europy z Grochowa….

Wojciech Jastrzębowski jest jednym z tych wielkich Polaków, którym należy się pomnik, jako wizjonerowi, którego praca – niedoceniona i ukrywana jednak okazała się właściwie ukierunkowana. To cenzura carska oczywiście wstrzymała rozpowszechnianie tego wielkiego dzieła....

Herb Takijakobok.

Herb ten należy się bez dyskusji Pradze-nie-Pradze.Pn, bo to ona jest spadkobierczynią miasteczka Praga, któremu król Władysław IV (stąd przecież imię Liceum) nadał prawa miejskie. Tenże herb też nadał – pełen symboli związanych z miasteczkiem oraz jego właścicielem, biskupem kamienieckim.