Kolejny kamień pamiątkowy: Aleksander Walewski s. Napoleona

Młody Walewski brał udział w bitwach pod Wawrem i Grochowem. Potem musiał uciekać do Francji, gdzie w końcu zajmował ważne stanowiska. Warto o tym poczytać.

Herb Takijakobok.

Herb ten należy się bez dyskusji Pradze-nie-Pradze.Pn, bo to ona jest spadkobierczynią miasteczka Praga, któremu król Władysław IV (stąd przecież imię Liceum) nadał prawa miejskie. Tenże herb też nadał – pełen symboli związanych z miasteczkiem oraz jego właścicielem, biskupem kamienieckim.