Granica między Kamionkiem i Grochowem Wielkim a PZInż znów

Pomnik rosyjskich lojalistów na placyku w linii ul. Terespolskiej (Pomnikowej) był opisany na planie niemieckim znanej firmy Pharus z 1916 r. - jako pomnik w Grochowie. Instytut Weterynarii, którego teren ciągnie się wzdłuż Terespolskiej - był opisany na pocztówce jako Grochów

Wielka nazwa Grochów

Powojenne losy nazewnictwa warszawskiego bywały różne. Ogólnie wiadomo, że nie było ono specjalnie nadzorowane. Powstały liczne błędy, utrwalane przez nowych – niezainteresowanych ludzi zamieszkujących w osiedlach powstałych na terenie byłego okręgu Grochów. Tak jak carskim urzędnikom w 1908 r. spodobało się nazwać oba cyrkuły prawobrzeżne „praskimi” (północny Nowopraski i południowy – sam Skaryszew-Kamionek! - Staropraski), tak po wojnie nazwano dzielnice administracyjne też Pragami.