Uliczki osiedlowe: czyli NIE dla miasta.

Tak się składa, że ani Rechniewskiego, ani Skalskiego uliczkami osiedlowymi nie są. Są częścią sieci ulicznej, której brakuje wyraźnie w naszej dzielnicy, co powoduje koncentrację ruchu na przykład na ulicy Zamienieckiej, co oczywiście oznacza, że innym ludziom pod oknami jeździ tłum samochodów i autobusów.

Grochowska bariera kolejowa

To co napisałem tutaj – w iluś tekstach – stanowi swoiste brakujące studium tego obszaru i nie powinno być pomijane. Jeśli jest to znaczy, że władze chcą za wszelką cenę uniknąć przyznania się do tego, że przez lata miętoszą stare projekty nie wyciągając żadnych wniosków ze starej (jest o tym w książkach) i nowej wiedzy