Kolej miejska miedzy Grochowem (Kamionkiem) i Pragą (Szmulowizną) dziś urosła

System ten dotyczy jak najbardziej dzielnicy grochowsko-praskiej. Okazało się, że mamy już kilka linii kolei miejskiej (metro to też kolej miejska tylko stanowiąca system wydzielony), którymi można dojechać do wielu ważnych miejsc, które też powodują wzrosty wartości terenów wzdłuż linii kolejowych.

Konsultacje w sprawie komunikacji dotyczą też Grochowa-nie-Pragi-Pd.

Za wadliwy należy uznać przebieg III linii metra w kierunku Gocławia. Buduje się już stację Stadion jako rozgałęźną, co nie jest właściwe, a kosztowne. Przy tym przebiegu stacje wypadają w dziwnych miejscach, a jazda do śródmieścia wymaga zwiedzania dzielnicy. Przy tym samym wkładzie finansowym można zbudować linię o dużo lepszym przebiegu...