Ulica Tysiąclecia na Pradze prawdziwej – do końca.

Widoczny jest zabytkowy posterunek kolejowy: w tym rejonie będzie się znajdowała kolejowa stacja ruchu lokalnego powiązana z komunikacją uliczną, w tym z dochodzącą tu od strony Targówka obwodnicą śródmieścia, którą będzie można dotrzeć bezpośrednio do centrum Grochowa.