Obszary MSI Utrata na Antoninowie i MSI Gocławek na Grochowie: super!

Pprzyczyną nazwania obszarów MSI Utrata (w rejonie ulicy Łubinowej) i Gocławek (na terenie obszaru urbanistycznego Grochów Południe w rejonie ulicy Witolińskiej) w obecnych, błędnych miejscach jest absurdalne oznaczenie tych terenów na mapie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami....