Jakość pracy twórców i zatwierdzających plany (III)

Plan wiszący w Ratuszu, powtarzający wszystkie błędy z plany Geodezji i MSI służy jako rozpowszechniacz nieprawdy.